Život patriarchu Jozefa

Príbeh starozákonného patriarchu ktorého život osobitným spôsobom usmerňovala Božia prozreteľnosť. Úvahy o postave patriarchu Jozefa nám môžu pomôcť lepšie poznávať vedenie Božie v aj našom živote.

J. Ondrej Markuš

Price: 1,50 €

Loading Updating cart...