Publikácie v medzinárodnej angličtine

Ponúkame vám aj knihy v anglickom jazyku od Mission Gospel Publishing. Je to priekopnícká organizácia ponúkajúca národom sveta  kresťanskú evanjelizačnú literatúru v zjednodušenej forme anglického jazyka.

Veľké percento svetovej populácie dnes používa angličtinu buď na hovorovej úrovni, alebo sa ju práve snaží naučiť. Standfordska univerzita vytvorila v roku 1958 pre vysielanie “Hlas Ameriky” slovník so zúženou slovnou zásobou, obsahujúcou 1500 základných anglických slov známy ako “Special English”

Mission Gospel Publishing používa jeho adaptáciu pod pomenovaním Medzinárodná angličtina (International English) a sprostredkováva v ňom posolstvo „Dobrej zvesti“ (Evanjelia) najmä tým ľuďom, ktorí používajú angličtinu ako svoj druhý jazyk. Tieto publikácie sú obľúbené aj medzi tými, pre ktorých je angličtina materinským jazykom.

Tieto knihy hoci malé svojím zjavom, obsahujú mocné svedectvá otvárajúce cestu k premene Dobrou Zvesťou Ježiša Krista.

Naša ponuka publikácií v Medzinárodnej angličtine obsahuje štrnásť knižných publikácií (označené “GPM”) a tri rôzne formáty Biblií  “New International Version” (NIV).