Vianočný príbeh

Kreslený biblický príbeh, ktorý pútavou formou vykresľuje nádherné i tragické súvislosti narodenia Pána Ježiša. Nádherné, lebo Boží Syn sa narodil panne Márii, aby nás oslobodil od ťarchy naších hriechov a tragické preto, že pre naše oslobodenie musel trpieť a umrieť na kríži.

Ron Barefield, Jerry&Faith McCollough

vc_teaser: a:2:{s:4:"data";s:67:"[{"name":"{{ name }}"},{"name":"{{ name }}"},{"name":"{{ name }}"}]";s:7:"bgcolor";s:0:"";}

Price: 0,50 €

This product has sold out.