My God is Smiling at me!

Jael Puusaag

Estonka pôsobiaca ako misionárka s OM v Bosne-Hercegovine .... Kniha obsahuje poéziu rozprávajúcu o Božej veľkej, nekonvenčnej a nekonečnej láske ktorou nás zahňuje aj počas bolestných a ťažkých dní

Estonian working as a missionary with OM in Bosnia-Hercgovina .... Book include poems telling about God's great unconditional and endless love for us,  even during painful and difficult days.

Price: 4,00 €

Loading Updating cart...