Christian Martyrs of the world

John Foxe, G.R. French & Dr. Ralph Woodworth

(GPM)

V súlade s predpoveďou Biblie po celom svete pribúda počet mučeníkov - kresťanov. Čo spôsobuje že volia utrpenie, dokonca smrť pred vzdaním sa svojej viery? Už od prvopočiatkov kresťastva boli mnohí vystavení mučeniu, ukrižovaniu, predhadzovaniu šelmám, štvrtení a upalovaní ... Vymenovanie týchto hrôz je takmer nekonečné .... Prečo? Jeden z mučeníkov povedal, "Nie je blázon, kto dává čo nemôže uchovať výmenou za to, čo nemôže stratiť"

Kniha má tieto kapitoly:

Svedectvo mučeníkov; mučeníci cirkve v dobách apoštolov; vek mučeníkov; prenasledovanie na západe a na východe;  John Wicliffe a jeho následovníci; prenasledovanie Jána Husa; prenasledovanie v Taliansku; život a mučeníctvo Wiliama Tyndala; prenasledovania v Anglicku; umučenie troch biskupov; vraždenie na deň sv. Bartolomeja; prenasledovanie v nemecku; inkvizícia; príbeh dvoch mužov; nová mučenícka doba.

Price: 5,60 €

Loading Updating cart...