Aktuality

Týždeň solidarity s národmi koloniálnych území

Od 25. do 31. mája vyhlásilo OSN Týždeň solidarity s ľuďmi z nesamosprávnych území. Vo svete žije stále veľa ľudí, ktorí sú neslobodnými, alebo iba čiastočne slobodnými krajinami zviazanými koloniálnymi vzťahmi.

Ježiš Kristus povoláva všetkých ľudí  ku slobode. Aj našou ponukou chceme prispieť k modlitebnému zápasu o slobodu a príbehmi ľudí, ktorí boli zvestovateľmi slobody.

Vstúpte do tohoto zápasu aj vy.

Modlitebný kalendár – operácia svet

Autori: Patrick Johnstone & Jason Mandryk
MODLITEBNÝ KALENDÁR - OPERÁCIA SVET
Keď sa modlíme, Boh koná.

Dnešný svet je plný problémov a konfliktov. O to viac je dôležité, aby sme sa modlili za tých čo sú vo svete mocní i utláčaní, za bohatých i chudobných.

Kalendár je užitočným modlitebným sprievodcom za blízke i vzdialené krajiny.

Obsahuje:
- prehľadné grafické spracovanie
- užitočné geografické, kultúrne, ekonomické a politické údaje o 124 krajinách sveta
- inšpiratívne podnety k modlitbám

index

Ukážka knihy

stojanový kalendár s hrebeňovou väzbou
počet listov: 64, rozmery 150 x 135 mm

Price: 2,50 €

Loading Aktualizácia košíka...

Môžeš zmeniť svet

Farebná obrázková kniha veľkého formátu poskytuje mnoho zaujímavostí z náboženstva, kultúry, tradícií a zo života v 26 krajinách a národoch. Oboznamuje s potrebou a možnosťou modliť sa za svet a za šírenie evanjelia v ňom, až po informácie o reálnej možnosti zapojenia sa do misijnej práce.

Jill Johnstone

Price: 5,00 €

Loading Aktualizácia košíka...

Lester Sumral – životný príbeh

Životný príbeh „giganta letničných kruhov“ ktorý zdolával obrovské projekty s víziou a túžbou „krmiť hladných“ a zasahovať svet pre Krista.

Tim Dudley

Price: 5,00 €

Loading Aktualizácia košíka...

Globálni akce (CZ)

Chris Wright

Price: 5,00 €

Loading Aktualizácia košíka...

Viac ako tesár

Josh McDowell považoval kresťanov za chudákov a posmieval sa im. Pokúšal sa vyvrátiť ich vieru. Nakoniec však jeho argumenty neobstáli. Zistil, že Ježiš Kristus je naozaj Boh v ľudskom tele. O svojom poznaní a presvedčení začal prednášať na univerzitách a vysokých školách mnohých krajín a vyzýval k zváženiu argumentov tých, ktorí sú rovnako skeptickí ako bol on sám.

V knihe „Viac ako tesár” sa autor sústreďuje na osobu, ktorá zmenila jeho život – na Ježiša Krista. Je to kniha pre ľudí, ktorí sú skeptickí voči Ježišovmu božskému pôvodu, jeho zmŕtvychvstaniu a jeho nároku na ich život.

Josh McDowell

Price: 3,50 €

Loading Aktualizácia košíka...

God’s peacemaker: The story of an Estonian Girl in Bosnia-Herzegovina

Jael Puusaag

Price: 6,00 €

Loading Aktualizácia košíka...

Father of Faith Missions – Hudson Taylor

Autobiografia, príbeh človeka, ktorý miloval Boha a čínsky ľud, ktorého vplyv je ešte aj dnes cítiť po celom svete. Podnetný príbeh Hudsona Taylora a začiatky misie vo vnútrozemí Číny. Z jeho životného príbehu sa dozviete: Ako žiť vo viere -Tajomstvo radostného srdca - Božia odplata pre toho, kto sa všetkého vzdá – Ako poznať Božiu vôľu – Božia verná ochrana na nebezpečných cestách – Ako získať odpoveď na modlitbu – Odpoveď na otázku: “Pôsobí Boh rovnako v každej kultúre a jazyku?“ – Dôvera a láska k nebeskému Otcovi keď je peňaženka prázdna – Tajomstvo moci v práci konanej pre Boha.

Hudson Taylor
(GPM)

Price: 5,00 €

Loading Aktualizácia košíka...