The Story of Jesus (in three parts)

Ježišov príbeh je jeden z najznámejších biblických príbehov. Zohráva dôležitú úlohu v rebríčku literatúry pre deti. Ponúkame ho v troch zväzkoch v ľahko čitateľnej forme:  "1" Ježišové narodenie a služba; "2" Ježišova smrť a vzkriesenie; "3" Ježišové podobenstvá. Odborná jazykovedná úprava zvýrazňuje nové a opakujúce sa slová. Keď čitateľ, už v útlom veku prejde týmito tromi zväzkami, bude poznať príbeh ale aj slovník evanjelií.

Franck C. Laubach & Terry Beckham
(GPM)

Price: 7,50 €

Loading Updating cart...