Nový Zákon v obrázkoch pre malé deti

Aj malé deti pochopia veľké pravdy, ak sa im povedia jednoduchými slovmi. Ak sú k tomu pridané obrázky, dosiahnutý dojem sa zdvojnásobuje a môže pretrvať večne.
Žiadná iná kniha nezmenila toľko životov a tak pozoruhodne ako Biblia. Božie slovo, ak je starostlivo predkladné, môže byť zdrojom svetla na prvé chodníčky detstva. Môže sa stať skalou, na ktorej sa postaví život, aj keď veľmi malý. Niektorí hovoria: Dajte nám dieťa, ktoré neprekročilo piaty rok života a jeho character bude sformovaný na večnosť.
Je nesmierne dôležité, aby sa začalo s biblickou výchovou už v najútlejšom veku na posilnenie vplyvu kresťanskej rodiny.
Túto knihu (156 strán, 13x15 cm) možno čítať deťom asi od 3 a pol roka do 6 rokov. Deti v tomto veku pochopia v prostej dôvere veľké Božie zákony a Jeho riadenie ľudstva. V prostej dôvere prijmú a uveria to, čo zatvrdilým starším mysliam sa zdá byť ťažko pochopiteľné.
Autor a vydavateľ dúfajú, že táto kniha bude prostriedkom k upevňovaniu právd v detských mysliach, aby nič, čo sa v budúcnosti v ich životoch odohrá, neotriaslo nikdy tými pravdami, pretože ich viera bude v živom Bohu a Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
1956 Kenneth N. Taylor, Slovak edition 1979: Send the light trust and Moody Bible Institute of Chicago, Illinois. Worldwide co-edition by Angus Hudson Ltd, London

Price: 5,00 €

Loading Updating cart...