My God is Smiling at me!

Jael Puusaag

Estonka pôsobiaca ako misionárka s OM v Bosne-Hercegovine .... Kniha obsahuje poéziu rozprávajúcu o Božej veľkej, nekonvenčnej a nekonečnej láske ktorou nás zahňuje aj počas bolestných a ťažkých dní

Estonian working as a missionary with OM in Bosnia-Hercgovina .... Book include poems telling about God's great unconditional and endless love for us,  even during painful and difficult days.

vc_teaser: a:2:{s:4:"data";s:67:"[{"name":"{{ name }}"},{"name":"{{ name }}"},{"name":"{{ name }}"}]";s:7:"bgcolor";s:0:"";}

Price: 4,00 €

This product has sold out.