Distribučné a iné aktivity

Pripravujeme aktualizaciu  …

  • Tituly uvedené v ponuke prednostne ponúkame v rámci nášho priebežne aktuaiizovaného objednávkového servisu dostupného E-mailom, poštou, telefónom (SMS), pozri “kontakt”.
  • Dodanie zabezpečujeme z nášho centrálneho skladu.
  • Tzv. “kamennu predajňu” t.č. neprevádzkujeme.
  • So záujemcami o následný predaj a využitie naších produktov (fyzické osoby, cirkve, neziskové organizácie, knižnice, školy a podnikateľské subjekty) uzatvárame dohody.
  • Organizujeme a podielame sa na prezentáciach a zabezpečujeme “mobilný” ambulantný predaj výjazdmi a účasťou na výstavách, konferenciách, festivaloch.                                             ( Vítame vaše námety a pozvania ).
  • Pri mobilných prezentáciach a výjazdoch využívame mobilné prezentačné veže, mobilnú ambulantnú predajňu premiestniteľnú prívesom a v spolupráci s OM-Fínsko aj autobus BUS4LIFE.