O nás

CP_Logo_smallCreativpress je kresťanské vydavateľstvo a nakladateľstvo, založené v roku 1990, ktoré zastrešilo vydavateľské a distribučné aktivity svojho zakladateľa, Alexandra K. Erdélyiho od roku 1965.

Vytýčilo si nasledovné:

Vytvárať a distribuovať účinné prostriedky napomáhajúce reforme spoločnosti v duchu kresťanskej morálky, etiky a kresťanského vedeckého svetonázoru.

Podielať sa na prehlbovaní vnútorného duchovného života čitateľov, sprostredkovať biblické odpovede na súčasné otázky spôsobom, ktorý je na úrovni doby, ktorý je citlivo progresívny, kultúrne primeraný, s pochopením pre minulosť i súčasnosť a s výhľadom do budúcnosti.

Napomáhať preklenutiu medzicirkevných a medzidenominačných napätí a izolácie kresťanských cirkví, v záujme priblíženia zvesti Evanjelia všetkým vrstvám spoločnosti.