Hlas prenasledovanych kresťanov (Vydavatelství Stefanos,CZ)

Hrabě Špork

Autor: Josef Svátek
HRABĚ ŠPORK

Román z osmnáctého století

Price: 7,00 €

Loading Aktualizácia košíka…

Dvanáct kázání

Autor: Pavel Rejchrt
DVANÁCT KÁZÁNÍ

Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti.

1999 , vázaná brožura, 14×19 cm, 96 stran

Price: 6,00 €

Loading Aktualizácia košíka…

Athanasia: neboli Důvody pro nesmrtelnost duše

Autor: Brnard Bolzano
ATHANASIA: NEBOLI DŮVODY PRO NESMRTELNOST DUŠE

Kniha Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele z roku 1827 je nadmíru aktuální právě dnes, kdy chybějí v celé společnosti vodítka k pochopení nejen sebe samých, ale i světa okolo. Žijeme v době, která je nejméně zmocněná k tomu, aby rozuměla sobě samé, protože, jak řekl někde politický filozof Leo Strauss, velká míra politické svobody má paradoxně za následek velkou bezmoc. Bolzanova Athanasia patří k žánru konzolační či útěšné literatury, jejímž hlavním představitelem je Boëthiova kniha Útěcha z filozofie. Jde ale i o filozofickou práci, v níž se velký vědec a filozof Bernard Bolzano vyrovnává s otázkou nesmrtelnosti, otázkou, jíž se zabýval mezi mnoha jinými Platón ve svém Faidónovi. Vedle Vlastního životu jde o jedno z nejintimnějších Bolzanových děl, protože právě v Athanasii rezonuje bolest Bolzanovy velké mecenášky Anny Hoffmannové nad ztrátou její šestnáctileté dcery Karolíny. Velkostatek Josefa a Anny Hoffmannových Těchobuz u Pacova poskytl Bernardu Bolzanovi potřebný azyl pro práci na Vědosloví a dalších (matematických) spisech. Jazyk Bolzanovy knihy Athanasia je šťastně dvojlomný, neboť vedle osobního, útěšného tónu zde zaznívá i jazyk objektivismu 19. století, respektive originálního objektivismu, který tvoří páteř Bolzanova díla.

Price: 11,00 €

Loading Aktualizácia košíka…

Akce Kuba

Autor: Tom White
AKCE KUBA

Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za „třtinovou oponou“.

1981 české vydání STEFANOS, 1997 11,5×17,5 cm, 208 stran

Price: 3,50 €

Loading Aktualizácia košíka…